ทำไมเบี้ยประกันรถยนต์ ชาย-หญิง ถึงไม่เท่ากัน

จากการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุในประเทศไทย พบว่า 60-70% ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น มักเกิดมาจากผู้ขับขี่ที่เป็นเพศชายเสียส่วนใหย๋ หน่วยงานป้องกันปราบปรามความปลอดภัยทางท้องถนน ของสหรัฐอเมริกา หรือ Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) ได้ทำการสำรวจผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วพบว่า…

บนท้องถนนนั้น มีผู้ขับขี่ชายถึง 93% ในขณะที่มีผู้ขับขี่หญิงอยู่ที่ 85%
ผู้ขับขี่ที่เป็นเพศชายเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตมากกว่าผู้ขับขี่เพศหญิงถึง 2.5 เท่า
มีผู้ขับขี่ชายที่ไม่มีใบขับขี่ และเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผู้ขับขี่หญิงที่ไม่มีใบขับขี่และเกิดอุบัติเหตุถึง 50%
ระหว่างขับรถ ผู้หญิงมีสถิติที่จะใช้เข็มขัดนิรภัยมากกว่าผู้ชายถึง 27%
ผู้ชายมีอัตราการขับขี่รถด้วยความเร็วเกินกำหนดถึง 25% ในขณะที่ผู้หญิงมีเพียง 17% เท่านั้น

จากสถิติดังกล่าว ทำให้บริษัทประกันภัยรถยนต์หลายแห่งมักตั้งเบี้ยประกันของผู้เอาประกันฯ ที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงไว้ไม่เท่ากัน
อย่างไรก็ตาม ยังมีสถิติพบว่า ผู้คนที่มีอายุ 55-64 ปี ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ต่างมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ต่างกันมากนัก และเมื่อถึงช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป กลับพบว่าผู้หญิงมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าผู้ชายถึง 20%
ถึงแม้ว่าเบี้ยประกันระหว่างชาย-หญิง จะแตกต่างกันออกกัน แต่ถ้าหากพบว่าเรามีค่าเบี้ยประกันสูง เราก็มีวิธีประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์ที่น่าสนใจอยู่ นอกจากนี้ การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเอาไว้ก่อน ก็เป็นเรื่องที่เราควรห่วงมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ และก็ไม่ควรใช้อารมณ์หรือความใจร้อนในการขับขี่ เพราะสิ่งที่ตามมา อาจทำให้คุณเสียใจไปตลอดชีวิตก็ได้