อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกช่วยคุณประหยัดได้เยอะ

การประหยัดไฟฟ้าและประหยัดค่าใช้จ่ายจากจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกต้องเริ่มตั้งแต่การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยพิจารณาจากหลักสำคัญ 6 ประการ ดังนี้

1.จำนวนวัตต์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า : ส่วนใหญ่สามารถดูได้จากแผ่นป้ายที่ติดตัวเครื่อง และเป็นข้อมูลที่บอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นกินไฟมากน้อยเพียงใด ถ้าเราทราบอัตราค่ากระแสไฟฟ้าต่อหน่วยและทราบระยะเวลาเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆก็สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้

2.ความปลอดภัยและความไว้วางใจ : ไฟฟ้ามีอันตรายถ้าใช้ไม่ถูกวิธี จึงควรเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการออกแบบที่ดี และเป็นที่ไว้วางใจได้ หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าควรปรึกษากับช่างหรือผู้ชำนาญการก่อนตัดสินใจซื้อ

3.ราคา : การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกบางครั้งก็ไม่เป็นการประหยัดไฟฟ้า เพราะอาจจะได้ใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพต่ำและที่สำคัญคือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมาก ทางที่ดีควรปรึกษาผู้รู้หรือใช้การสังเกตอย่างง่ายๆ คือ ถ้าสินค้าคุณภาพเหมือนกัน ก็ควรซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่า

4.ขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า : เลือกชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้ จะช่วยในการประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยไม่จำเป็น

5.ชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้า : เลือกชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ หรือลักษณะของพื้นที่ที่ติดตั้ง เช่น เลือกใช้เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนติดผนังในห้องที่มีลักษณะผนังทึบ เป็นต้น

6.การติดตั้งและบำรุงรักษา : ทุกครั้งที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พิจารณาถึงค่าติดตั้งและค่าบำรุงรักษาด้วย หากซื้อมาแล้วต้องเดินสายไฟใหม่ ต้องทุบหรือรื้อผนังทิ้ง หรือต้องดัดแปลงตกแต่งบ้านใหม่ ค่าติดตั้งก็จะสูงมากสำหรับการซ่อมแซม อะไหล่ และค่าบำรุงรักษา และวิธีการควรสอบถามจากผู้เคยใช้ว่าเป็นอย่างไร แล้วจึงตัดสินใจเลือกซื้อชนิดที่ค่าซ่อมถูก อะไหล่หาง่าย และวิธีการบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก