Posts Tagged ‘สายรัดพลาสติก’

เครื่องรัดกล่อง กึ่งอัตโนมัติ

Posted by: admin

December 28th, 2016 >> Uncategorized

เครื่องรัดกล่อง กึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic Strapping Machine) เป็นเครื่องที่ใช้รัดกล่องหรือลังกระดาษบรรจุสินค้า หรือใช้รัดวัสดุอื่น ๆ เช่น กระสอบ แผ่นไม้ หนังสือ ฯลฯ ด้วยสายรัดพลาสติก (PP Band) เพื่อให้การแพ็คสินค้ามีความแข็งแรงทนทาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีอัตราการผลิตสูงและต้องการประหยัดแรงงาน

เครื่องรัดกล่อง กึ่งอัตโนมัติ มีวิธีการใช้โดยผู้ใช้ต้องนำกล่องหรือวัสดุที่ต้องการรัดไปวางลงบนตัว เครื่องรัดกล่องในตำแหน่งที่กำหนดไว้หลังจากนั้นนำสายรัดมาพาดบนกล่องหรือวัสดุที่ต้องการรัดแล้วนำปลายสายรัดพลาสติกสอดเข้าไปในช่องตัวดึงสายเพื่อให้เครื่องทำการรัดกล่องหรือวัสดุที่เราต้องการรัดโดยอัตโนมัติ

เครื่องรัดกล่อง กึ่งอัตโนมัติ มีหลายรูปแบบซึ่งแต่ละแบบก็จะเหมาะกับงานในแต่ละประเภท ดังนี้
1.เครื่องรัดกล่อง ทรงสูง เหมาะกับงานรัดสินค้าหรือวัตถุสิ่งของทั่วไป
2. เครื่องรัดกล่อง ทรงสูงโปร่ง เหมาะกับงานรัดสินค้าหรือวัตถุสิ่งของทั่วไป
3. เครื่องรัดกล่อง ทรงเตี้ย เหมาะกับการรัดสินค้าหรือวัตถุสิ่งของที่มีความสูง